Follow NG Life VN on

FAQS

 
Click on one of the links below to download a Microsoft Document (DOC) files.
 

Huớng Dẫn Truy Cập Tài Khoản MyELT Cho Người Học


Làm Thế Nào Để Chuyển Từ Self-Study Sang Instructor-Led?


Làm Thế Nào Để Điều Chỉnh Âm Lượng Ghi Âm Giọng Nói?


Làm Thế Nào Để Thiết Lập Cho Các Hoạt Động Ghi Âm Giọng Nói?


Làm Thế Nào Để Xóa Cache Trong Trình Duyệt?


Cập Nhật Plug-Ins Để Chạy MyELT


Làm Thế Nào Để Tắt Ứng Dụng Pop-Up Blocker?


Làm Thế Nào Để Bật Cookies Cho Trình Duyệt?